Post Info TOPIC: Jan Huibers
Guanto

Date:
Jan Huibers
Permalink   


Jan P. Huibers was de zevende bisschop van Haarlem sinds het herstel van de katholieke hiërarchie.


De intelligente op 15 november 1875 in Amsterdam geboren Jan Huibers stond bekend als groot Mariafan. Op 16 december 1935 werd hij, zestig jaar oud, benoemd tot bisschop van Haarlem. Het zou een van de langste pontificaten uit de geschiedenis van het bisdom worden.


 


Bij de aanvang van de vijftiger jaren van de vorige eeuw hing er verandering in de lucht. Met de nieuw benoemde aartsbisschop-coadjutor, mgr. Bernard Alfrink trokken de Nederlandse bisschoppen voor het eerst voor een zogeheten "ad limina-bezoek" naar Rome. Er had een nieuwe indeling van het bisdom Haarlem plaats, waarbij het Gooi werd onttrokken aan Utrecht en bij Haarlem gevoegd. Ooit was Het Gooi een achtergebleven, arme streek, met enkele helemaal katholiek gebleven plaatsen. In Hilversum, Bussum, Laren en Blaricum, maar ook in Abcoude, Vinkeveen en Eemnes, waren bloeiende parochies. Met Twente was het Gooi ook het rijkst aan priesterroepingen. Maar meer dan dit was Het Gooi sinds de komst van de radio en t.v. hoog opgestoten in de vaart der volkeren.


 


Mgr. Huibers heeft nog tien jaar het vernieuwde bisdom bestuurd. In het begin van deze periode neemt de verering van de Amsterdamse Mariaverschijning dusdanige vormen aan, dat er aan bisschop Huibers wordt gevraagd wat hij er nu allemaal van vind. Volgens Ida was de Amsterdammer Huibers "juist blij dat zoiets in zijn bisdom gebeurde".


 


Hij laat in 1951 weten dat hij geen bezwaar heeft tegen het bidden van het door Maria aan Ida Peerdeman gedicteerde gebed. Ook mogen er wat hem betreft bidprentjes met het op aanwijzingen van de zieneres vervaardigde afbeelding van Maria worden gedrukt.


 


Maar de opstormende "modernisten" moesten niets van Mariaverschijningen weten. Daar schaamde je zich voor in het steeds liberaler denkend milieu. Huibers komt onder dusdanige druk te staan dat hij geen goedkeuring aan haar Mariaverschijningen durft te geven.


 


Met het groeien van de devotie groeit ook de weerstand. Het komt zelfs zover dat mgr. Huibers zijn eerder gegeven fiat weer moet intrekken! Mariaverschijningen waren niet meer "van deze tijd". Maar bovenal zouden Mariaverschijningen een belemmering vormen in de toenadering tot de protestantse medechristenen.


 

Op 27 juni 1960 vraagt Jan Huibers aan Rome ontslag als bisschop van Haarlem. Hij is dan 85 jaar, en 25 jaar bisschop. Hij werd benoemd tot aartsbisschop van Cypsola,

__________________
Rienke

Date:
Permalink   

Na zijn aftreden, in o.a. prive-correspondentie in het bezit van het Bisdom Haarlem, betreurde mgr. Huibers dat hij zich destijds zo onder druk liet zetten door die modernesten.

Toen was hij er inmiddels van overtuigd geraakt dat de Amsterdamse verschijningen wel degelijk in orde waren, maar dat er bij die onderzoekscommissie een steekje los zat.

En dat dat zo was, weten we inmiddels!


__________________
Marianne

Date:
Permalink   

Waarom zouden bepaalde Mariaverschijningen ook eens echt NIET WAAR kunnen zijn?

De manier waarop er vooral op het R.K. Netnieuws Forum op wordt gereageerd heeft meer iets van doordrukken, want Maria zou het 'RECHT' hebben om te verschijnen, ze wil dit en ze wil dat (dat er opnieuw een dogmaverklaring komt, de vijfde op een rij). Maar het zijn bepaalde lieden die het woord 'Recht van Maria' in de mond nemen. Niet Maria zelf. Verder heeft een bepaalde foto betreffende de afbeelding van Maria Vrouwe van Alle Volkeren behoorlijk veel van magie, als naast de wereldbol duidelijk een glazen bol zichtbaar is, waarvan we allemaal weten dat het met het voorspellen van de toekomst te maken heeft. Hoe doorzichtig !!!

Pas op met wat u gelooft, volgens mij klopt er echt iets niet aan deze Maria verschijningen. Lees de Bijbel, dan weet u en ik al heel veel wat ons allen, gelovig of niet, in de Eindtijd te wachten staat.

Voor de Geestelijke Wapenrusting in de komende tijd. Beste katholieken lees dan Efeziërs 6:10-20. We zullen deze Geestelijke Wapenrusting meer dan nodig hebben de komende tijden.

__________________
Page 1 of 1  sorted by
Tweet this page Post to Digg Post to Del.icio.us


Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard