Post Info TOPIC: aanval op Vrouwe
Pierre Poirot

Date:
aanval op Vrouwe
Permalink   


De Stichting Vaak is, zoals bekend, de zichtbare vijand van de Vrouwe van alle Volkeren.. Deze stichting voert al heel lang oppositie tegen Amsterdam..
Hier volgt de laatste aanvall, dit maal gericht op het gebed van de Vrouwe.


De opponenten van de Vrouwe van alle Volkeren zitten in Nederland. Het tijdschrift Vaak is hun spreekbuis naarbuiten toe. Achter Vaak zit de hoofdredacteur van Catholica, T.B. En achter T.B. zit degene die thans door katholiek Nederland om zijn `sobere levensstijl' geprezen wordt.

Een van de Vaak-redacteuren, N.A., heeft gedurende zes jaar op de Filippijnen gewerkt, en wel in de bankwereld. De enige tijd vanuit de Filippijnen opererende en nogal schimmige organisatie Crusaders of the Sacred Hearts of Jesus and Mary, vindt haar oorsprong in zowel de Filippijnse bankwereld als in de Pius X Broederschap. Deze laatste club is zeer gehecht aan Fatima en beschouwt Amsterdam als fake.

De Crusaders zijn door hun Nederlandse relatie N.A. opgezet en opgezweept tegen Amsterdam. Op de Filippijnen geen sinecure, aangezien de aanhang van de Vrouwe daar tot diep in het episcopaat en in de regering reikt. Dat de aan de Vrouwe verknochte bisschoppen, alsmede de president zelf, daar politieke vijanden hebben, laat zich raden. De Vrouwe is in die strijd bruikbaar als het zoveelste wapen.

Maar, zoals ik al zei, de Filippijnse connectie opereert op aandrang van de Nederlandse opponenten die vanachter de schermen worden gedirigeerd door het om zijn soberheid geprezen personage. Die wil straks zelf een vinger in de pap hebben bij zijn opvolging, en aangezien de Haarlemse bisschop een aantrekkelijke kandidaat is moet hij hem in discrediet brengen middels een `dubieuze verschijning'.

De laatste zet is allen die dit forum consulteren bekend. Juist in deze periode, nu de vorige paus die Haarlem de hand boven het hoofd hield is overleden, en juist nu de nieuwe prefect van de geloofsleer nog niet is aangetreden, hebben de opponenten hun slag geslagen.
Dat begon met 1) het gewraakte stuk tegen de Vrouwe van H.A. in Theologisches, waartoe Catholica's T.B. de voorzet gaf op verzoek van Mister Sober. 2)Vervolgens zette de schimmige Crusaders de Filippijnse bisschoppenconferentie onder druk met een aanval op het gebed van de Vrouwe. En omdat een aantal bisschoppen het gebed niet begreep (of voorwendde niet te begrijpen) werd Rome te hulp geroepen. 3)De secretaris van de geloofsleer, A.A., nooit een vriend van de Vrouwe, werkte dankbaar mee. En zo verscheen het stuk van A.A. op het internet.
Gevolg: de geestelijk leider van de familie die de kapel van de Vrouwe beheert, ging op zaterdag jl., 30 juli 2005, in het Duitse Heroldsbach over stag. En onder zijn bezorgde nonnen begon het "in de gehoorzaamheid staan" de overhand te krijgen over het "rustig de rug recht houden".

De opponenten lachen in hun vuistje.


__________________
Caleb

Date:
Laffe aanval op Vrouwe bij RK NIeuwsnet
Permalink   


MANILLA (Rknieuws.net) – De Congregatie van de Geloofsleer, waarvan tot zijn verkiezing de huidige paus als hoofd functioneerde, heeft in een brief gedateerd op de 20e mei 2005 aan de Filippijnse bisschoppenconferentie laten weten geen gebed in dat land, of in de rest van de wereld, goed te keuren tot de Moeder Gods onder de titel “Vrouwe van alle Volkeren” met de toevoeging “die eens Maria was.” De congregatie schreef de brief als antwoord op een vraag van een van de bisschoppen.

“Met betrekking tot de devotie bekend als de “Vrouwe van alle volkeren” en de Mariaverschijningen ervaren door wijlen Ida Peerdeman, willen wij u, Excellentie, adviseren om, hoewel de genoemde verschijningen goedkeuring genieten van Zijne Excellentie Joseph Maria Punt, bisschop van Haarlem in zijn communiqué van 31 mei 2002, erop te letten dat de Congregatie van de geloofsleer bezorgdheid heeft geuit met betrekking tot één bepaald aspect van die devotie, namelijk daar waar in officiële gebeden de Heilige Maagd aanroepen als “Vrouwe van alle Volkeren die eens Maria was”, aldus Mgr Angelo Amato, SDB, secretaris van de Congregatie van de geloofsleer.

Mgr Amato voegde daaraan toe “(Wij hebben), in een brief aan Zijne Excellentie, Mgr Francois Bacque, apostolisch nuntius voor Nederland, aangegeven dat de Mariadevotie moet worden gevoed en ontwikkeld in overeenstemming met de indicaties van de Heilige Vader in “Redemptoris Mater” en “Rosarium Virginis Mariae” en niet volgens privé verschijningen of volgens een “nieuwe” naam van Maria, zoals de “Vrouwe van alle volkeren”.

“U, Excellentie,” zo schreef de secretaris,”wordt verzocht om de bovengenoemde aanbevelingen in overweging te nemen en de overige leden van de Conferentie van katholieke bisschoppen van de Filippijnen erover in te lichten dat de Congregatie van de Geloofsleer geen katholieke gemeenschap van de gelovigen van Christus toestaat te bidden tot de Moeder Gods onder de titel van “Vrouwe van alle volkeren” met daarbij de toevoeging “die eens Maria was”.__________________
re

Date:
RE: aanval op Vrouwe
Permalink   


Ik hoop dat echte waarheid van deze aantijgingen, die verschrikkelijk zijn, gauw boven tafel komen.


 


De aantuigingen van stichting vaak zijn walgelijk.


HOELANG NOG.__________________
A.L.S. Kersten

Date:
Permalink   

Beste lezers van het gastenboek, van de stichting vaak, die het vaak verkeerd inziet. Waarom de alsmaar hardnekkige, halsstarrige bijna rancuneuze attitude tegen Ida Peerdeman en de Vrouwe van alle Volkeren. Wat drijft u tot die haat? Is dat katholiek gedrag te noemen? De bisschop heeft het gebed goedgekeurd, en daarmee is de kous af. Discussie gesloten.
Een 'gewissener'omvangrijke persoonlijkheid uit het toenmaals katholieke brabant begiftigd met de achternaam Bongers uit de bongerd, en dol op (soep)kippevlees en bovendien enthousiast ongewijd Chinees veelgebruiker, heeft in een Duits blad
geschreven over de 'seelische Krankheit' van Ida Peerdeman. Waar haalt hij toch al die plattelandse wijsheid vandaan? Is hij soms de psycholoog geweest die mevrouw Peerdeman onderzocht heeft? Als biograaf van de katholieke intellectuele Knuvelder-dynastie, die meer in hun marge hadden dan vele zich noemende symboliek-katholieken nu, en veel bijgedragen hebben aan de katholieke emancipatiebeweging, weet men toch allang dat het boek dat Louis A.M. Knuvelder schreef over de Vrouwe toen op de index stond. Dat is toch niets nieuws. Hoe dat proces zich heeft voltrokken, kan men uitgebreid lezen in mijn biografie over hem. Dus Knuvelder houdt de gemoederen na zijn dood in 1982 nog steeds bezig. Misschien werkt hij vanuit de hemel wel om meer bekering door te voeren aan de Lage Landen aan de zee. De internationale katholieke dagen van de Vrouwe worden toch uitgebreid en massaal bezocht. Geen enkele katholieke organisatie in Nederland krijgt zoiets meer van grond, wel de Vrouwe. Laat de 'kleinburgerlijke halsstarrigen hier maar eens op studeren, dat is zinvoller en betekenisvoller dan al die contra 's.
Met vriendelijke groet,
André L.S. Kersten.


__________________
Marco

Date:
Permalink   

Benepen is het woord.


Benepen en muggezifferij dat men zo moeilijk doet over een zin.


 __________________
Laura

Date:
Nieuwe afbeelding Vrouwe van alle Volkeren
Permalink   


Bij MokumTV was de Vrouwe te zien zoals zij er hoogstwaarschijnlijk in de toekomst gaat uitzien.


__________________
Marco

Date:
RE: aanval op Vrouwe
Permalink   


 


Geen Kruis van Christus meer.


Dan zou alles verloren zijn.


Want daar komt de genade, vrede en verlossing uit voort die Maria ons wil schenken.


 __________________
Teun Vuur

Date:
Permalink   

Valt wel mee. Ook in Fatima en Lourdes staat ze zonder kruis. Ook Ida Peerdeman zag de Vrouwe meestal zonder kruis. Bovendien was ze ontevreden over hoe Repke dit had geschilderd, veel te dichtbij. Ook de Madonna op het schilderij van Repke leek volgens Ida 'niet echt, maar ja, hij heeft zijn best gedaan.'Het kruis wordt door tegenstanders vaak als argument gebruikt, omdat het volgens hen er op zou duiden dat Maria de plaats van Christus zou hebben ingenomen. Hetgeen natuurlijk onzin is, maar ook ik ben een voorstander van de verbeterde afbeelding, waarbij ook de hoofddoek in overeenstemming met de verschijningen is hersteld.


Tenslotte was Maria een Joodse vrouw en die mochten volgens de Joodse wetten hun haren niet tonen, behalve aan hun echtgenoot en haar kinderen! Tegenwoordig dragen vrome Joodse vrouwen daarom een pruik. Zo tonen ze hun haren niet.__________________
Hil Spaepen

Date:
Angelo Amato, pak svp het Onze Vader ook aan!
Permalink   


Laten we bidden dat aartsbisschop Amato de door hem ingezette trent voortzet en ook het Onze Vader nu eindelijk eens durft aan te pakken.
Dat "leid ons niet in bekoring" heeft mij altijd al verbaast.
Daar klopt, ook theologisch gezien, helemaal niets van!
Jezus zou dat gebed zelf aan ons geleerd hebben.
Dat moet dus een vergissing zijn, want dat kan helemaal niet en staat haaks op wat ons geloof ons verder leert.
Het is een gebed tot God de Vader, die gevraagd wordt ons niet in bekoring te leiden!

Hoog tijd dus voor Amato om ook even het Onze Vader om te bouwen! Het kan toch niet zijn dat God ons in bekoring zal leiden!

God bekoort niemand!

Vooruit Amato, doe het voor dat die Bill Levado op zijn plaats zit! Nu kan het nog!__________________
Marco

Date:
RE: aanval op Vrouwe
Permalink   


Het Kruis is essentieel, omdat de afbeelding, het Medeverlosseres schap met Jezus wil uitdrukken.


Natuurlijk blijft Jezus de Verlosser.


Maar de medewerking aan de Verlossing komt door Maria.__________________
KN

Date:
Katholiek Nieuwsblad over de affaire
Permalink   


Ed Arons in het Katholiek Nieuwsblad van 12 augustus 2005
Kritiek op 'de Vrouwe'
Rome heeft een uitspraak van de bisschop van Haarlem over de Vrouwe van Alle Volkeren tenietgedaan. Niet alleen mag de toevoeging 'die eens Maria was' niet langer gebruikt worden, ook privé-openbaringen in het algemeen zijn punt van kritiek.
Het Filipijnse dagblad The Barangay wist vorige maand de hand te leggen op een brief van de Congregatie voor de Geloofsleer die het antwoord bevatte op een vraag die de Filipijnse bisschoppen aan 'Rome' hadden voorgelegd. Die vraag betrof "de vorm waarin men de devotie tot de Vrouwe van Alle Volkeren in ons land promoot".   Bisschop Huibers worstelde zestig jaar geleden ook met deze formulering Mgr. Amato, secretaris van de Congregatie, schrijft letterlijk dat "hoewel genoemde verschijningen de goedkeuring hebben gekregen van zijn excellentie de hoogeerwaarde Joseph Maria Punt, bisschop van Haarlem (Holland) in een communicatie van 31 mei 2002, de Congregatie voor de Geloofsleer zorg heeft geuit over een bepaald aspect van de devotie, waar officiële gebeden de Heilige Maagd aanroepen als Vrouwe van Alle Volkeren 'die eens Maria was'. (...) De Congregatie voor de Geloofsleer staat geen enkele katholieke gemeenschap van Christus' gelovigen toe te bidden tot de Moeder Gods onder de naam 'Vrouwe van Alle Volkeren' met de toegevoegde uitdrukking 'die eens Maria was'".
Het bisdom Haarlem zegt dat de brief voor mgr. Punt niet als een verrassing kwam. Eerder dit jaar heeft deze met mgr. Amato overleg gevoerd over deze kwestie via de pauselijke nuntius in Nederland, mgr. François Bacqué.
Na het Filipijnse bericht en bekendmaking op een gebedsdag in Duitsland op 30 juli, heeft de bisschop van Haarlem de situatie vorige week besproken met de verantwoordelijken van de organisatie rond de Vrouwe van Alle Volkeren in Nederland.   'Dit kan voor velen een spanning geven tussen overtuiging en gehoorzaamheid' Hij heeft hun gevraagd "de pastorale zorg van de Congregatie te respecteren door tot nader order in het publieke gebed deze zinsnede weg te laten of in stilte te bidden". Mgr. Punt zegt zich te realiseren "dat dit voor velen een spanning kan geven tussen overtuiging en gehoorzaamheid", maar hij wijst hierbij op de zieneres. "Ook zij kwam eens in een dergelijk dilemma en kreeg toen van de Vrouwe te horen: 'De gehoorzaamheid moet voorgaan'. Uiteraard sluit gehoorzaamheid geen voortgaande open dialoog over dit thema uit", aldus een maandag uitgegeven verklaring.
In die verklaring plaatst mgr. Punt de zorg van de Congregatie voor de geloofsleer in een langere traditie. "Al de eerste lokale bisschop, mgr. J. Huibers, worstelde zestig jaar geleden met deze formulering. Aanvankelijk wilde hij de zinsnede weglaten, maar later accepteerde hij deze en gaf zijn imprimatur. Inmiddels hebben ongeveer zeventig bisschoppen en kardinalen wereldwijd hun imprimatur gegeven. Dit betekent dat zij geen tegenspraak zien met enigerlei leerstelling van de Kerk.   Mgr. Punt: 'Met deze discussie wordt een diepere dialoog aangeboord.' In 1996 is de devotie als publieke verering met toestemming van de prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, kardinaal Ratzinger, de huidige paus, vrijgegeven."
De verklaring gaat niet in op een bredere opmerking van de Congregatie, die ook andere verschijningen betreft en die geheel in de geest schijnt van kardinaal Ratzinger, toen deze nog haar prefect was. In een brief aan mgr. Bacqué geeft mgr. Amato aan "dat devotie tot Maria gevoed en ontwikkeld dient te worden in overeenstemming met de richtlijnen die de Heilige Vader gegeven heeft in Redemptoris Mater en in Rosarium Virginis Mariae en niet volgens privé-openbaringen of een 'nieuwe' naam voor de Moeder Gods onder de titel 'Vrouwe van Alle Volkeren' met de toegevoegde uitdrukking 'die eens Maria was'".
In zijn verklaring gaat mgr. Punt op deze uitlating niet in. Hij ziet in de interventie van Rome zelfs een "positieve kant". "Met deze discussie wordt een diepere dialoog aangeboord. Achter de zinsnede, die gegeven werd na de proclamatie van het dogma van Maria Tenhemelopneming, ligt een fundamentele vraag: Wie is Maria ten diepste in Gods heilsplan? Wat is háár rol bij het komen van de heilige Geest? Wie mag Zij zijn voor deze tijd en deze wereld?"
Blijft staan dat het pijnlijk is dat het uiteindelijke gezag in geloofszaken duidelijk heeft ingegrepen in een zaak die normaliter de lokale bisschop, in dit geval mgr. Punt, bepaalt. Het is onwaarschijnlijk dat daar onder de huidige paus verandering in zal komen. Integendeel. Uit de brief blijkt dat niet-erkende verschijningen op een (nog) kritischere houding moeten rekenen dan voorheen.__________________
Fred Laugs

Date:
RE: aanval op Vrouwe
Permalink   


Ed Arons heeft geschreven


Rome heeft een uitspraak van de bisschop van Haarlem over de Vrouwe van Alle Volkeren tenietgedaan. Niet alleen mag de toevoeging 'die eens Maria was' niet langer gebruikt worden, ook privé-openbaringen in het algemeen zijn punt van kritiek.

Hohoho, is het zo slecht gesteld met de kennis van zaken bij het Katholiek Nieuwsblad? Ziet de heer Arons niet dat het hier een advies betreft, aangezien een secretaris hier, in tegenstelling tot de prefect, helemaal geen bindende uitspraken over kan en mag doen.

__________________
Govinda

Date:
Permalink   

‘Die eens Maria was’, dat blijft zo.


 


(uit de boodschap van 28 maart 1951)


 


 


 __________________
Frederik

Date:
Permalink   

de wrok van de kardinaal

Vele controverses die schijnbaar over abstracte dingen gaan zijn te herleiden tot persoonlijke vetes. Zo ook de zaak van de Vrouwe van alle Volkeren - en de nasleep daarvan rond de affaire "die eens Maria was".
De persoonlijke vete waar het hier om gaat, begint in 2002. In dat jaar erkent de bisschop van Haarlem de verschijningen van Maria te Amsterdam. Dit doet hij tot grote ergernis van kardinaal Simonis. Die had daarin gekend willen worden. Bisschop Punt van Haarlem begreep dondersgoed dat het van tevoren inlichten van de kardinaal op een "nee" zou zijn uitgelopen, dus was het logisch dat hij de kardinaal niet bij de erkenning betrok. Maar handelde hij in zijn eentje? Nee, natuurlijk.Hij had toestemming van bovenaf, van heel hoog, van paus Johannes Paulus II himself. Zwijgende toestemming, maar toch... De kardinaal begreep dit, en dat versterkte zijn wrok. Wat kon hij doen? Hij gunde zijn ondergeschikte geen Mariaverschijning met goedkeuring van de baas, en besloot vanachter de schermen die verschijning te bestrijden. Dat verklaart de diatribes van de periodiek Vaak, die via de hoofdredacteur van Catholica door de kardinaal wordt geregisseerd. Als je de verschijning tot onzin kon verklaren - luidde de tactiek -, scoor je. Want de bisschop van Haarlem kon zich nooit openlijk op steun van de paus beroepen. Op dat `zwakke' punt hakte de kardinaal in, en met succes. Om dat succes te behalen, wachtten hij en zijn handlangers de dood van JP II af. En vlak daarna sloegen ze toe, via hun marionetten: een Filippijnse bisschop plus een Filippijnse anti-Vrouwe organisatie (Crusaders of the Sacred Hearts) en plus de secretaris van de geloofsleer Amato.
De "die eens Maria was" affaire is dus puur een complot, perfect getimed. Kardinaal Simonis hoopt hiermee Punt onmogelijk te hebben gemaakt als zijn opvolger in Utrecht, en bovendien de Amsterdamse verschijning buiten spel te hebben gezet. Twee vliegen in een klap.

Zo is alles is te herleiden tot wrok, tot afgunst. Zo gaat het in de wereld, zo zal het altijd blijven gaan. Het goedgelovige publiek denkt dat het om een onpersoonlijk meningsverschil gaat, maar het gaat in feite om de aloude jaloezie, om de zonde van Kain.


__________________
Van onze correspondent

Date:
Permalink   

Pastoor J.M. de Water

In Jaargang 35, nummer 20, van 25 september/8 oktober 2005 van Citykerk. H. Lodewijk te Leiden schrijft Pastoor J.M. de Water onder de kop DOORBRAAK:

"In een brief aan de nuntius van Nederland geeft de congregatie (van de geloofsleer) aan dat de devotie tot Maria ontwikkeld dient te worden in overeenstemming met de richtlijnen die de Heilige Vader gegeven heeft in "Redemptoris mater" en "Rosarium Virginis Mariae" en NIET volgens private openbaringen of een "nieuwe" naam voor de Moeder Gods onder de titel "Vrouwe van alle Volkeren", met toevoeging "die eens Maria was".
De uitspraken van diverse onderzoekcommissies, van vroegere bisschoppen (Huibers en Zwartkruis) en de uitspraken van de congregatie voor de geloofsleer van 1957, 1972, 1974 en 1987 waren toch duidelijk en helder genoeg: de gebeurtenissen van Amsterdam zijn NIET van bovennatuurlijke oorsprong. De Congregatie heeft nooit achter de "Vrouwe" gestaan: het verbod van 1987 van de toenmalige Kardinaal Ratzinger is nooit teruggetrokken, ook niet na de "bovennatuurlijkheidsverklaring" door Mgr. Punt. "Die eens Maria was" mag dus niet meer in het gebed van de Vrouwe worden gebeden (ook niet in stilte) of worden afgedrukt, zelfs niet tussen haakjes."

Tot zover de eerwaarde Pastoor J.M. de Water te Leiden.


__________________
Karel

Date:
Permalink   

Onlangs vond er in Rome een gesprek plaats tussen paus Benedictus XVI en enige leiders van de Pius X Beweging. Deze beweging is weliswaar de propagandist, maar niet de eigenaar van de Tridentijnse Mis. Deze mis heeft eeuwen lang gegolden en vraagt nu, via Pius X, om gelijke rechten, naast de Novus Ordo van Paulus VI (de nieuwe liturgie sinds Vaticanum Twee.)
De paus staat niet negatief tegenover de traditionele mis. Hij ziet er een gezond tegenwicht in tegen de modernistische uitwassen. Maar zou hij de oude mis burgerrecht willen geven? Nee, want hij is bang dat er dan een heleboel kardinalen en bisschoppen uit de kerk zouden weglopen. Angst voor een schisma is hier de beslissende overweging.

Zo kan het ook gaan (in november 2005) met het gesprek tussen de bisschop van Haarlem en de paus die eens kardinaal Ratzinger was. De voormalige kardinaal was geen voorstander van Amsterdam, maar moest rekening houden met de toenmalige Johannes Paulus II - die Amsterdam in stilte bescherming bood. Nu de kardinaal paus is, moet hij wijder denken. De Amato-coup tegen Amsterdam was zorgvuldig gepland voor de "overgangsperiode", en paus Benedictus XVI zit nu lang genoeg in het zadel om van die coup afstand te nemen, maar...
Er is diezelfde angst voor een schisma. De heilige vader van nu heeft weliswaar afstand genomen van de prefect van de geloofsleer die hij toen was, maar nu kan zijn overweging dezelfde zijn als die bij de Tridentijnse Mis. Zou hij de Vrouwe van alle Volkeren het groene licht geven, dan kan hij het overgrote deel van de Nederlandse katholieke kerk tegen zich krijgen. Het is bekend dat kardinaal en episcopaat niets voor Amsterdam voelen.
Benedictus is in korte tijd populairder dan zijn voorganger, maar een held is hij niet. Iemand die in zijn eigen tijd populair is kan geen held zijn. Een held ben je pas na je dood, nadat je door je eigen tijd bent gekruisigd.
De populaire paus zal dus het risico van een "schisma" niet willen nemen. Hij wil geen onrust in de Nederlandse kerkprovincie. Het licht blijft dus op rood staan.

Jammer. De paus maakt zich onnodig bezorgd. Om een schisma te beginnen heb je enige geestelijke kracht nodig. En die is er niet meer. Waar zouden de scheurmakers heen moeten? De Kerk, kortom, is zo zwak dat ze zelfs geen schisma meer kan genereren, zelfs geen tegenpaus meer kan voortbrengen.
__________________
Frederik

Date:
Permalink   

n.a.v. het december-nummer 2005 van de Stichting Vaak

de vijanden van de Vrouwe
Boie, M. Waterinckx, Prof.Van der Ploeg, Rudo Franken, Dr. Van den Aardweg, A. de Winter, Hildegard Alles, "Fa-Cactus" (?), ziedaar de zichtbare bestrijders van de Vrouwe van alle Volkeren in Nederland. Daarbij rekenen we natuurlijk ook nog de hoofdredacteur van Catholica, A. Bongers, degene die de voorzet gaf tot het anti-Amsterdam artikel in het juni-nummer van het Duitse maandblad Theologisches.

Deze club heeft zijn tentakels op de Filippijnen, waar de Vrouwe van Amsterdam het sterkst vertegenwoordigd is. Daar mocht de bisschop van Haarlem worden binnengehaald als de bisschop van de Vrouwe van alle Volkeren, en dat zette natuurlijk kwaad bloed in Nederland bij het jaloerse episcopaat. Want laten we daar geen twijfels over hebben. Ook celibatairen hebben last van afgunst. Ik zou zelfs zeggen, meer dan gehuwden.

Dus via die verre eilandengroep sloegen de vijanden van de Vrouwe in Nederland toe. De Filippijnse president, Gloria Arroyo, heeft natuurlijk ook vijanden, en daarvan maakte een bisschop-handlanger van Ave-Catholica + achterligende krachten gebruik. Zo ging vervolgens de "bezorgde brief" naar de Romeinse Inquisitie, en via de secrataris Amato (verklaard vijand van de Vrouwe) sloegen de samengezworenen toe met een brief die als het ware wachtte op het moment om met "bezorgde hypocrisie" wereldkundig te worden gemaakt.. perfect getimed, precies op het moment dat JP II nog maar naar net dood was, en B XVI nog moest aantreden...En hoor ze nu roepen in het laatste AVE-Nummer van: het gebed is verboden, ook in stilte verboden!!! het Leergezag zegt het!, de bisschop van Haarlem is ongehoorzaam!...De huichelaars!

Vervolgens krijgen we die bespottelijke bespreking van die dvd over Maria in de Koran, te gek om verder woorden aan vuil te maken.
__________________
van onze correspondent

Date:
Permalink   

Faith

The Times February 11, 2006

Appearances can be downright deceptive
By Simon Caldwell
A rash of dubious miracles and rival congregations is trying the Vatican’s patience
RELIGIOUS fervour swept southern California this winter when a statue of the Virgin Mary was claimed to be crying blood. A priest at the Church of the Vietnamese Martyrs in Sacramento tried to wipe away her tears but they reappeared, running down her face and on to her dress. While pilgrims dashed to the church, Bishop William Weigand of Sacramento was in no hurry to make a pronouncement. “I’m letting it sit for now,” he said.

If the bishop was not as excited as everyone else, it is probably because this is not an isolated event. Last summer women visiting a church near Naples said that a plaster statue of the Virgin Mary had turned the “pinky” colour of human flesh and that it had moved. In May a statue of St Pìo of Pietrelcina wept blood in a church in Marsicovetere, southern Italy — although in this case the diocese excluded “supernatural intervention” when tests showed that the blood belonged to a woman.

Indeed, such “private revelations” have proliferated. Around the Millennium there was an explosion in claims of heavenly visions, messages, stigmata and Eucharistic miracles. But of the 295 such episodes reported since 1905, the Vatican has affirmed the authenticity of just 11, among them the appearances of the Virgin Mary to three children at Fátima, Portugal, in 1917, and the visitation of Jesus to St Faustina Kowalska, a Polish nun, in the 1930s.

While the faithful may accept or reject such revelations, most, according to the Vatican, involve false seers who are either deluded or on the make, and these are beginning to cause problems for the Church.

First, they create tensions between the faithful who believe in them and bishops who do not. Secondly, unauthorised cults often congregate around charismatic seers who claim a direct line to God but who teach in opposition to the Church.

In September, for instance, Dominic Sanchez Falar founded the “Mary is God Catholic Movement”, which claims that the third secret of Fátima revealed Mary’s divinity. This secret was covered up, he says, by Pope John Paul II and Cardinal Joseph Ratzinger, now Pope Benedict XVI. Rantings of this kind would be risible were they not gaining so much currency, particularly in the US.

Pope Benedict, for one, takes them seriously. Three years ago, while Prefect of the Congregation for the Doctrine of the Faith (CDF), he said that private revelations posed a threat to the unity of the Church and warranted an “exemplary pastoral response” from the Holy See.

By that time the future Pope had already ruled against claims that Mary appeared at Garabandal, Spain; forbade Catholics to go on pilgrimage to Medjugorje, Bosnia-Herzegovina, where the Virgin Mary is also said to be appearing; warned the faithful against the apocalyptic murmurings of Vassula Ryden; and ordered Father Stefano Gobbi to stop using Our Lady Speaks to Her Beloved Priests as the title for books containing similar eschatological content.

Benedict is now already moving against private revelations in a way his predecessor did not. Two cases signal his intent. Barely a month after his election, the CDF issued two documents. One was a decree removing Father Gino Burresi from active ministry, and the other was a letter to the Filipino bishops effectively declaring as false the claims of Ida Peerdeman, a Dutch seer, that the Virgin Mary had revealed new truths about her status.

Burresi had founded the Congregation of the Servants of the Immaculate Heart of Mary which now numbers 150 priests, including Father Angelo Tognoni, an official in the Vatican Secretariat of State who was often seen by John Paul’s side during the weekly General Audiences in Rome.

He claimed to have received the stigmata and was compared by his followers to St Pìo, a 20th-century monk renowned for his piety. Burresi exuded the “odour of sanctity”, it was said, and had the ability to “read souls” and produce works of art miraculously.

But Cardinal Joseph Ratzinger thought that Burresi was a fraud, was guilty of “pseudo-mysticism” and “asserted apparitions, visions and messages attributed to divine origins”.

The CDF stripped Burresi of the right to hear confessions, preach, give interviews, publish or broadcast. The process had been initiated when Ratzinger was at the CDF, and he made the ruling his own as Pope by confirming it forma specifica and denying Burresi any right of appeal.

Days later the CDF took the unusual step of overruling the decision of Bishop Joseph Maria Punt, of Haarlem in the Netherlands, to approve claims that the Virgin Mary had appeared in Amsterdam under the guise of “Lady of All Nations who once was Mary”, sounding the death knell for an international movement to redefine the Virgin as “coredemptrix, mediatrix and advocate”.

Critics say such a status would have made Mary virtually the fourth person of the Holy Trinity, jeopardising not only the interior unity of the Catholic Church but also prospects of closer union with Orthodox and Protestant communions. The initiative to stamp it out, Vatican sources say, came from the top. Furthermore, they point out that “old cases of dubious apparitions” are likely to be reopened and dealt with in a similar way by Benedict and his like-minded officials in the CDF.
Page 1 || Page 2
Print this article Send to a friend Back to top of page
ALSO IN THIS SECTION__________________
van onze correspondent

Date:
Permalink   

London Time Editorial Staff
letters@thetimes.co.uk


Dear Editor:

Two significant factual errors concerning the Catholic Church’s official status on the Amsterdam apparitions appeared in the February 11 article, “Appearances can be downright deceptive.” The article stated that a letter was sent from the Vatican’s Congregation for the Doctrine of the Faith to the Filipino bishops “effectively declaring as false the claims of Ida Peerdeman, a Dutch seer, that the Virgin Mary had revealed new truths about her status….” The article then reported that the CDF had overruled the decision of the local bishop, Bishop Joseph Maria Punt, to approve the apparitions of the Lady of All Nations, which in turn sounded the “death knell for an international movement to redefine the Virgin as ‘co-redemptrix, mediatrix, and advocate.’”

In point of fact, the CDF letter of May 20, 2005 to the Philippines not only does not overturn the local Church approval granted to the Amsterdam apparitions by Bishop Punt (May 31, 2002), but rather refers directly to it without any contradiction, before going on to express specific concern over a four word clause “who once was Mary.” The clause is presently being studied by the Congregation, a study which would be meaningless if the apparitions had been “effectively declared as false,” as the February 11 article incorrectly reports.

As to the “death knell” for the international movement that is petitioning the Pope to define as a “dogma” the existing Church doctrine of Mary as “Co-redemptrix, Mediatrix, and Advocate,” the Vox Populi Mariae Mediatrici Movement remains alive and well in the Church, with the endorsement of over 550 cardinals and bishops, and well over 6 million lay contributors from 168 countries, including the late Mother Teresa of Calcutta.
The movement seeks to have the longstanding Church teaching of Mary as the human mother of Jesus and the spiritual Mother of all peoples to be raised to the highest level of Church doctrine (or “dogma”), and in no sense to a “status” of “virtually the fourth person of the Trinity” as the February 11 article erroneously states.

As in politics, science, and sports, accurate information in the domain of religion avoids unnecessary conflict, manifests the personal respect we all seek, and allows people to exercise their own freedom of choice based on the facts.

Dr. Mark Miravalle
Professor of Theology
Franciscan University of Steubenville, Ohio U.S.A.
President, Vox Populi Mariae Mediatrici International Catholic Movement


__________________
Hollandse

Date:
Permalink   

Volgens mij is er geen sprake van een aanval op deze 'Vrouwe' en is het niet zozeer jaloezie van de Kardinaal, maar gaat het om waarheidsvinding. En daar zijn de meningen over verdeeld. Wat de een als waarheid ziet of denkt te zien, ziet een ander als dat als tegendraads en zelfs als niet-Bijbels.

Volgens mij is hier meer aan de hand. De voorstanders demoniseren de tegenstanders van deze verschijningen.

Elke Mariaverschijning kent voor-en tegenstanders.

Men zou zich dus ook de vraag kunnen stellen. Komen sowieso verschijningen van Maria van God zelve?

Een van de argumenten is dat Maria het recht heeft om te verschijnen en men dicht haar veel meer autoriteit toe dan zij in haar eigen leven heeft gehad. Zij wordt hier bijna als een godin voorgesteld. De moeder van God, maakt haar dan in feite al tot een godin.

Maar er is maar één God, dus kan zij nooit een godin zijn, laat staan dat zij de moeder van God kan zijn.

Zij was de moeder van Jezus. Jezus was wel de Eengeboren Zoon van God. Zo wordt Jezus ook steeds aangeduid in de Bijbel, niet als een God, wel sprekende het Woord van God (Joh.1:1).

Van de zinsnede: "Het Woord is vlees geworden." heeft men Jezus Christus tot God gemaakt. De vraag is wel of die zo geïnterpreteerd moet worden. Want deze interpretatie is niet onomstreden.

Men zou zich het volgende af kunnen vragen:
Wie was Jezus?
Waarvoor kwam Hij op aarde?
Hij duidde God aan als Zijn Vader. Als Hij zelf God was, waarom gaat Hij dan bidden tot Zijn Vader? Hij is toch God zelf?
Welke taak moest Jezus volbrengen?
Als God ÉÉN is, hoe kunnen dan Drie in Één zijn? (Het vraagstuk van de H. Drieëenheid is niet gemakkelijk te verklaren en/of uit te leggen.)

__________________
Hollandse

Date:
Permalink   

Hil Spaepen wrote:

Laten we bidden dat aartsbisschop Amato de door hem ingezette trent voortzet en ook het Onze Vader nu eindelijk eens durft aan te pakken.
Dat "leid ons niet in bekoring" heeft mij altijd al verbaast.
Daar klopt, ook theologisch gezien, helemaal niets van!
Jezus zou dat gebed zelf aan ons geleerd hebben.
Dat moet dus een vergissing zijn, want dat kan helemaal niet en staat haaks op wat ons geloof ons verder leert.
Het is een gebed tot God de Vader, die gevraagd wordt ons niet in bekoring te leiden!

Hoog tijd dus voor Amato om ook even het Onze Vader om te bouwen! Het kan toch niet zijn dat God ons in bekoring zal leiden!

God bekoort niemand!

Vooruit Amato, doe het voor dat die Bill Levado op zijn plaats zit! Nu kan het nog!


Nee, in het Onze Vader wordt niet bedoeld en dus niet gezegd dat het God is die ons in de bekoring zal leiden! dat wordt ook niet aan God gevraagd. Aan God wordt feitelijk gevraagd, dat wij niet in de bekoring worden geleid door de duivel en dan volgt meteen aansluitend de bede, geheel in overeenstemming: "Verlos ons van het kwade."!! Men moet het wel in de context plaatsen van de laatste zin.

Inmiddels is het woord 'bekoring' wel veranderd in 'beproeving' sinds de 1e Zondag van de Advent in 2016. Maar dat is nu juist theologisch gezien onjuist. Inmiddels is er een petitie tegen het nieuwe 'Onze Vader' al ruim 500 maal ondertekend tegen het nieuwe Onze Vader. Deze verandering schijnt idioot veel geld te hebben gekost en men heeft de woorden daarmee van Jezus zelf verdraait. Dit had niet mogen gebeuren. Een beproeving is iets geheel anders dan een bekoring. En het is een drogreden dat de taal is veranderd met de tijd. Het zijn twee verschillende woorden en elk heeft een eigen betekenis. In andere talen is het ook niet veranderd. En in het Latijn kan het niet veranderd worden, want Latijn is een dode taal.

__________________
Hollandse

Date:
Permalink   

Het gele boekje heb ik gelezen. Ik vond het een zeer integer boek. Het was weliswaar een zeer kritisch boek over de verschijningen van Maria, maar de zieneres, de diverse bisschoppen, waaronder ook Mgr. Punt werden wel in hun waarde gelaten.
Wat was er dan zo walgelijk aan dit boek?

De methode die de voorstanders van de verschijningen van H. Maria in Amsterdam gebruiken, zijn die dan alle wel zo christelijk?
Het komt bij mij nog altijd over dat zij hoe dan ook de enigen zijn die de waarheid hierover zouden spreken.

Maar laten de voorstanders van deze verschijningen en van de nieuwe dogma's over Maria, zichzelf eigenlijk wel écht leiden door het Woord van God zelf?

Want een en ander lijkt toch wel in tegenspraak met elkaar te zijn. Bovendien komt er een stuk magie bovendrijven bij sommige foto's waar je echt je vraagtekens bij kunt zetten. En dat wijst Christus pertinent af. En omdat Hij het afwijst, moeten wij allen dat ook doen.

__________________
Page 1 of 1  sorted by
Tweet this page Post to Digg Post to Del.icio.us


Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard